call icon    map con

turgutreis

Turgutreis - Bodrum

Turgutreis çok eskilere dayanan tarihi geçmişe sahiptir.

Bodrum Yarımadasının Antik Çağ yaşam şekillerine mahsus karakteristik özellikleri, Turgutreis Beldesi sınırları içinde de görmek mümkündür. Ege – Akdeniz buluşma noktasında bulunan bu topraklarda, tarihin her döneminde çeşitli uygarlıklar var olmuş ve yerleşim birimleri oluşmuştur. Turgutreis Beldemiz de bu süreçleri yaşamış çok eski bir yerleşim yeridir.

Beldemizin önceki adı Karatoprak idi. 1970'li yıllarda yapılan yerleşim yerleri ad değişikleri ile Beldemizin adı (Amiral Turgut Reis'ten esinlenmeyle) Turgutreis olmuştur.

Türk tarihinin önemli amirallerinden olan Turgut Reis (1485 – 1565) bu topraklarda, Beldemizin bugün bir mahallesi olan Karabağ Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Osmanlı deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de kurduğu egemenlikte, katıldığı savaşlarla ve kazandığı zaferlerle büyük rol oynayan Turgut Reis, 1565 yılında 80 yaşında iken Malta Kuşatması sırasında şehit olmuştur. Mezarı Trablusgarp'tadır.